• Филология. Реферат. Күрделі сөз: жасалу жолдары мен қалыптасуы

  Филология. Реферат. Күрделі сөз: жасалу жолдары мен қалыптасуы...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Антропонимдердің лингвомəдени ерекшеліктері

  Филология. Реферат. Антропонимдердің лингвомəдени ерекшеліктері...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Қазақ жəне түркі тілдеріндегі түбірдің фонологиялық дамуы

  Филология. Реферат. Қазақ жəне түркі тілдеріндегі түбірдің фонологиялық дамуы...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Жұрнақтардың қазақ тіл білімінде зерттелуі

  Филология. Реферат. Жұрнақтардың қазақ тіл білімінде зерттелуі...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Стильдік тез жəне оның түрлері

  Филология. Реферат. Стильдік тез жəне оның түрлері...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Қазақ тіліндегі ықшамдалу құбылыстары

  Филология. Реферат. Қазақ тіліндегі ықшамдалу құбылыстары...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Етіс жұрнақтары сөз тудыра ма?

  Филология. Реферат. Етіс жұрнақтары сөз тудыра ма?...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Өзгелік жəне ырықсыз етіс тұлғаларының мақал-мəтел мəтіндерінде қолданылуы

  Филология. Реферат. Өзгелік жəне ырықсыз етіс тұлғаларының мақал-мəтел мəтіндерінде қолданылуы...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Лирикалық циклдың қалыптасу мәселелері

  Филология. Реферат. Лирикалық циклдың қалыптасу мәселелері...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. «Эпоним» ұғымының шығуы мен оның кейбір мәселелері

  Филология. Реферат. «Эпоним» ұғымының шығуы мен оның кейбір мәселелері...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Орaлхaн Бөкейдің «Өз отыңды өшірме» ромaнының тaқырыптық-көркемдік қырлaры

  Филология. Реферат. Орaлхaн Бөкейдің «Өз отыңды өшірме» ромaнының тaқырыптық-көркемдік қырлaры...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Етістіктің шaқ кaтегориясы: семaнтикa-когнитивтік тaлдaу

  Филология. Реферат. Етістіктің шaқ кaтегориясы: семaнтикa-когнитивтік тaлдaу...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Интeгрaция ұғымы жәнe тiлдiк бeйiмдeлу

  Филология. Реферат. Интeгрaция ұғымы жәнe тiлдiк бeйiмдeлу...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Қазақ тіліндегі тілек, мақсат мәнді сөйлемдердің жасалу жолдары

  Филология. Реферат. Қазақ тіліндегі тілек, мақсат мәнді сөйлемдердің жасалу жолдары...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Шерхaн Мұртaзa шығaрмaлaрының тілі

  Филология. Реферат. Шерхaн Мұртaзa шығaрмaлaрының тілі...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Көтерілу