Ашық сабақ. Ағылшын тілі. Күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Oinet.kz 08-10-2016 1808

Түсінік хат
Ағылшын тілі – XXI ғасырдың тілі. Ағылшын тілі қазіргі таңда халықаралық қарым - қатынас тілі және де дүние жүзіне кең таралған тіл болып танылады. Бұл тіл қазақты дүниеге танытатын, әлемдік деңгейге шығаратын тіл. Еліміздің шет елдермен қарым - қатынасымыз күшейіп отырған қазіргі заманда оқушылардың шет тіліне қызығуын, білімге құштарлығын ояту, танымдық белсенділігін арттыру басты міндет. Демек, оқушыларымыздың ағылшын тілін білуі – уақыт талабы. Шетел тілі қазіргі кезде заман талабына сай көптеген мектептерде 1 сыныптан бастап жүргізілуде. Бұл оқушы бойында ерте кезеңнен бастап ұлтаралық, мәдениетаралық бірлестікке дайындықтың қалыптасуына тікелей ықпал етеді. Шетел тілін бастауыш мектептен бастап оқытудың артықшылығы әрбір балаға психологиялық ойлауына, шет тілі сөзіне көңіл аударуына, түсінуіне оң әсер ететіндігі, содан соң негізгі мектепте білімін берік нығайтуын, білім сапасын арттыруға мүмкіндік беретіндігінде. Сондықтан әр оқушы ағылшын тілін меңгеру міндетті. Осы міндетті шешу мақсатында сынып оқушыларының ағылшын тілі пәніне деген қызығушылығын арттыру үшін, білім, білік дағдыларын арттыру мақсатында бірінші сыныпқа ағылшын тілінен қосымша білім беру курсы құрылды.
Қосымша білім беру курсы арқылы оқушылардың шет тіліне деген қызығушылығы артады, ағылшынша сөйлеуге, жазуға үйреніп, білімі нығая түседі. Оқушылардың ойлауы, сөйлеу дағдылары қалыптасады. Сабақты ойын түрінде өткізу оқушылардың грамматиканы, лексиканы тез меңгеруге, сөйлеу және есту қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Бұл «Sunny English» курсы арқылы білім мазмұнына тақырыптар, қарым – қатынас ситуациялары, мәтіндер, тілдік материалдар; лексикалық, грамматикалық, фонетикалық, практикалық біліктер, сөз әдептері, оқу әрекетінің тиімділігін іске асыратын жалпы оқу білік дағдылары меңгеріледі.
Мақсаты:
Оқушының жеке тұлға болып қалыптасуына және оның тұтастай дамуына ықпал ету, сөйлеу қызметінің негізгі түрлеріндегі қарапайым шеттілдік коммуникативтік құзыреттің қалыптасуы, оқушыларының эмоционалдық, шығармашылық, әлеуметтік, когнитивтік және тілдік қабілеттерін дамуы, ағылшын тілінде қарым - қатынас жасай алу негіздерін меңгеруі.
Міндеттері:
•. шет тілі қарым - қатынас құралы ретінде түсінік қалыптастыру, дыбысталатын және жазбаша мәтіндер арқылы жаңаны танып білу;
• 1 сынып оқушыларының лингвистикалық ой - өрістерін кеңейту; қолжетімді және қарапайым деңгейде шет тілінде ауызша және жазбаша сөйлеуді игеруге қажетті қарапайым лингвистикалық түсініктерді меңгеру;
• болашақта психологиялық кедергіні жеңу үшін жаңа тілдік әлемге оқушыларының коммуникативтік - психологиялық бейімделуін және шет тілін қарым - қатынас құралы ретінде пайдалануды қамтамасыз ету;
• рольдік ойындар арқылы оқушының тұлғалық сапасын, оның түсінігін, ойын және қиялын дамыту;
• оқушыға рухани - адамгершілік тәрбие беру;

Күнтізбелік-тақырыптық жоспары
Аптасына 1 сабақ, жылына 34 сағат.

DateHoursThemeVocabularyStructures

1
Let’s Start!hello   Hello. I’m …

2
GreetingsHello, goodbyeHello! I’m … 
What’s your name?
Hello! I’m …. Goodbye!

3
My familymummy, daddy, brother, sisterThis is my mummy!
This is my…

4
Coloursred, blue, green, yellow, purple, orangeWhat colour is it? 
Red! Stop!
Stop! Get ready! Go!

5
Numbers Numbers: one, two, three, four, fiveOne. What colour is it?

6
Letters 
Aa –Bb 
Letters 
Cc-Dd
A a – apple
B b - bed 
C c –cat
D d  dog


7
My School Schoolbag, book, pen, pencil, rubberIt’s a blue schoolbag.

8
School ObjectsNumbers: six, seven, eight, nine, tenWhat’s this? It’s a pen 
How many pens? Six pens.

9
Count to ten
Throw it! 
Count to ten!

10
Objectives Around mebed, chair, TV, table, deskThis is my bed.  It’s blue.
Look at the bed.

11
Toys doll, kite, bike, car, plane, trainI’ve got a kite.

12
Commandsstamp your feet, jump, sit down, stand up, clap your hands, danceClap your hands!
Stamp your feet!
Jump!

13
Letters 
Ee-Ff 
Gg – Hh 
Ii-Jj 
E e - egg
F f - fish 
G g – glass
H h – house
I i - igloo
J j – jam


14
Petsrabbit, fish, cat, dog, mouse,This is my pet.It’s cat.
What’s its name?

15
Colours and size Colours: black, brown, white, pink
Sizes: big, small
It’s big black dog.
Where’s the rabbit?
Is it big? Yes. / No.

16
Pets and Wild AnimalsWild animals: elephant, lion, zebra, panda
Pets: mouse, dog, rabbit, parrot, fish
Oh, look at all the pets!
There’s a parrot on TV. 
I’m Jenny. My favourite animal is the kangaroo.

17
Foodcheese, milk, bananas, juice, eggs, chickenI’ve got some milk for you.
I like milk. Yum! 
I don’t like milk. Yuk!

18
Letters
 Kk-Ll 
Mm-Nn 
K k – kite
L l – lemon
M m – milk
N n – nest


19
Fruits and VegetablesFruit: apples, pears, tomatoes
Vegetables: carrots, onions, 
What’s in your basket?
Apples!

20
Food and drinkhungry, thirstyI’m hungry. Can I have some chicken?     I’m thirsty. Can I have some juice?

21
Musical Instrumentstrumpet, guitar, drum, piano, recorderI can play the drum.
I can play the trumpet! Listen!

22
Letters
 Oo-Pp
Qq-Rr 
O o –orange
P p - pen 
Q q – queen
R r – rabbit


23
ActivitiesActions: sing, skipI can dance! Look!

24
My FaceFace: hair, eyes, nose, ears, mouthTouch your ears!

25
Letters 
Ss-Tt 
Uu – Vv 
S s – snake
T t – train
U u – umbrella
V v - van


26
My Kazakhstancountry, flag, capital city, presidentThis is my country. This is my flag.

27
My Shapescircle, triangle, rectangle, squareWelcome to Baikonur Cosmodrome.

28
My Doll’s househat, dress, fork, plate, spoonThat is a dress.

29
In the Zoocamel, snake, elephant, zebra, deerWhat are these? They’re camels.

30
Letters Ww-Xx
Yy-Zz 
W w – whale
X x – fox
Y y – yo-yo
Z z - zebra


31
Injurieshead, arm, foot tummy, leg, What’s the matter?
My arm hurts!  Let me see!

32
Let’s travelby car, by bus, by plane, by bike, on footHow do you go to school?
I go to school by bus.

33
My Favourite place!lake, river, mountainWhat is Saule’s favourite place? Belukha Mountain. 

34
RevisionКүтілетін нәтиже:

  • оқушыларының лингвистикалық ой-өрістерін кеңейуі; 

  • қолжетімді және қарапайым деңгейде шет тілінде ауызша және жазбаша сөйлеуді игеруге қажетті қарапайым лингвистикалық түсініктерді меңгеруі; 

  • психологиялық кедергіні жеңу үшін жаңа тілдік әлемге төменгі сынып оқушыларының коммуникативтік-психологиялық бейімделуі шет тілін пайдалану арқылы, үйрететін ойындар, оқу қойылымдары процестерінде балалардың эмоционалдық саласын дамуы. 

Пайдаланылған әдебиеттер:

  1. Колесникова И.Е. Игры на уроке английского языка. 1999 ж.

  2. Мектептегі шет тілі, 2006 ж. №2

  3. Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері. 2008 ж. №5

  4. Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін үйрету журналы. – Алматы:

  5. Амандықова Г.Н,Мұхтарова Ш.Е, Баймұқанова Б.С «Шет тілін оқыту әдістем


Ашық сабақ. Ағылшын тілі. Сlothes
Ашық сабақ. Физика. Жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу
Сәйкес тақырыптар
Көтерілу