Ашық сабақ. Математика. 3 сынып. Тест сұрақтары мен жауаптары

Oinet.kz 05-10-2017

Математика 3 сынып тест
1. Қай мысалдарды көбейтумен алмастыруға болады?
A) 6+7+8.
B) 2+12+22.
C) 5+5+5.
D) 11+21.
2. Сан қатарын жалғастыр. 0, 5, 10, 15, 20,...
A) 21, 22, 23, 24, 25.
B) 25, 20, 15, 10.
C) 25, 35, 24, 34.
D) 25, 30, 35, 40, 45, 50.
3. 1000 - 651=?
A) 349.
B) 439.
C) 339.
D) 449.
4. 269+409=?
A) 778.
B) 678.
C) 668.
D) 679.
5. Бір кітап 25 теңге тұрса, 3 кітап неше теңге тұрады?
A) 50 тг.
B) 100 тг.
C) 75 тг.
D) 125тг.
6. (а + 125) – 100. Егер а = 225 болса, өрнектің мәні нешеге тең?
A) 150.
B) 250.
C) 50.
D) 125.
7.
Шаршыны белгіле.
A) 4.
B) 2.
C) 1. 1 2 3 4
D) 3.
8. 2*4. Көбейтіндінің мәні неше?
A) 4.
B) 8.
C) 6.
D) 16.
9. Сан қатарын жалғастыр. 0, 4, 8, 16,...
A) 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
B) 20, 24, 28, 32, 36, 40.
C) 25, 35, 24, 34, 40.
D) 25, 30, 35, 40, 45, 50.
10. Егер көбейтіндінің мәнін көбейткіштердің біріне бөлсе, онда....... шығады.
A)
Бөлінді.
B)
Екінші көбейткіш.
C)
Көбейтінді.
D)
Бөлінгіш.
11. Егер бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсе, онда........................ шығады.
A)
Бөлгіш.
B)
Бөліндінің мәні.
C)
Көбейткіш.
D)
Бөлінгіш.
12. Бірінші орамда 81 м мата, ал екінші орамда одан 25 м артық мата бар. Екі орамда барлығы неше етр мата бар?
A) 106 м мата.
B) 187 м мата.
C) 56 м мата.
D) 137 м мата.
13. (355 - 138)+657=?
A) 217.
B) 617.
C) 177.
D) 674.
14. Қабырғаларының ұзындығы 17 см, ал ені 12 см болатын тік төртбұрыштың периметрін тап.
A) 58 см.
B) 29 см.
C) 54 см.
D) 34см.
15. 9 - 4*2 Өрнектегі амалдардың орындалу тәртібін көрсет.
A) -, *.
B) *, -.
C) *, *.
D) -, -.
16. Сан қатарын жалғастыр. 0, 6, 12, 18, 24, 30...
A) 31, 32, 33, 34, 35, 36.
B) 32, 36, 40.
C) 36, 42, 48, 54, 60.
D) 36, 46, 56, 60.
17. 25 - 6: 3=3. Теңдік тура болатындай етіп, жақшаларды қой.
A) (25 - 6): 3=3.
B) 25 - (6: 3)=3.
C) (25 - 6: 3)=3.
D) 25 - 6: 3=3.
18. Көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні...............
A) Өзгереді.
B) Артады.
C) Кемиді..
D) Өзгермейді.
19. Үш сыныпта 97 оқушы оқиды. Бірінші сыныпта 26, екінші сыныпта 36 оқушы, ал қалғандары үшінші сыныпта оқиды. Үшінші сыныпта неше оқушы оқиды?
A) 62 оқушы.
B) 71 оқушы.
C) 35 оқушы.
D) 71 оқушы.
20. а - 354=239. Теңдеудің мәні нешеге тең?
A) 593.
B) 115.
C) 125.
D) 595.
21. Қабырғасының ұзындығы 5 см болатын шаршының периметрін тап.
A) 25 см.
B) 20 см.
C) 10 см.
D) 40 см.
22. Кез келген санды 1 - ге көбейткенде................................ шығады..
A) Бір.
B) Нөл.
C) Сол санның өзі.
D) Келесі сан.
23. Сан қатарын жалғастыр. 0, 7, 14, 21, 28,...
A) 36, 37, 48, 59.
B) 37, 47, 57, 67.
C) 36, 42, 48, 54, 60.
D) 35, 42, 49, 70.
24. 0*3; 3*0; 0*25; 99*0; 0*40. Нәтижелері нешеге тең?
A) Бірге.
B) Нөлге.
C) Сол санның өзі.
D) Келесі сан шығады.
25. Кез келген санды 0 - ге көбейткенде................................ шығады.
A) Бір.
B) Нөл.
C) Сол санның өзі.
D) Келесі сан.
26. Аулада 10 қаз жүр еді. Оларға тағы 2 есе артық қаз ұшып келді. Енді барлығы неше қаз болды?
A) 12 қаз.
B) 8 қаз.
C) 20 қаз.
D) 10 қаз.
27. Нөлге........................ болмайды.
A) Қосуға.
B) Көбейтуге.
C) Бөлуге.
D) Азайтуға.
28. Қабырғаларының ұзындықтары 4 см, 6см және 3 см болатын үшбұрыштың периметрін тап.
A) 15 см.
B) 13 см.
C) 10 см.
D) 27 см.
29. Нөлге................................ болмайды.
A) Қосуға.
B) Азайтуға.
C) Бөлуге.
D) Көбейтуге.
30. Сан қатарын жалғастыр. 0, 8, 16, 24,...
A) 36, 37, 48, 59.
B) 38, 48, 58, 68.
C) 36, 42, 48, 54, 60.
D) 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80.
31. 5*3=15 Көбейтіндінің мәні неше?
A) 5.
B) 15.
C) 3.
D) *.
32. Кез келген санды 0 - ге көбейткенде................................ шығады.
A) Бір.
B) Нөл.
C) Сол санның өзі.
D) Келесі сан.
33. Сөреде 4 математика оқулығы және одан 4 есе артық қазақ тілі оқулығы бар. Сөреде қазақ тілі оқулығы нешеу?
A) 16.
B) 8.
C) 0.
D) 12.
34. 21: 7; 24: 8; 15: 5; 6: 2; 30: 10; 27: 9; 18: 6. Бөлінділердің мәндері нешеге тең?
A) 0.
B) 3.
C) 1.
D) 4.
35. Үшбұрыштың периметрі 18 см болса, онда оның қабырғаларының ұзындықтары неше см болуы мүмкін?
A) 2, 5, 8 см.
B) 4, 5, 7см.
C) 8, 3, 5 см.
D) 9, 4, 5 см.
36. Бір саннан екінші саннан неше есе артық немесе неше есе кем екенін білу үшін үлкен санды кіші санға.................. керек.
A) Қосу.
B) Азайту.
C) Бөлу.
D) Көбейту.
37. 18 - ге бөлінетін сандар қатарын белгіле.
A) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
B) 2, 3, 6, 9, 18.
C) 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12.
D) 2, 3, 6, 8, 10, 18.
3
8. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Сандарды 2 есе кеміт:
A) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
B) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
C) 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0
D) Келесі сан шығады.
39. 18: 9=2. Бөлгіш нешеге тең?
A) 18.
B) 9.
C) 2.
D) Білмеймін.
40. 14 қыз екі топқа тең бөлініп, оюлар ойды. Әр топта неше қыз баладан?
A) 12.
B) 7.
C) 16.
D) 10, 4.


 


Ашық сабақ. Математика. 7 сынып. Үшбұрыштар
Ашық сабақ. Алгебра. 8 сынып. Фигураның ауданы және оның қасиеттері
Сәйкес тақырыптар
Көтерілу